#SSRMINING-INTERNATIONAL CRIMINAL COURT PROSECUTION OFFICE LA HAYE

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ BİLDİRİMİNDE BULUNANLAR
(CRİME ( crime against humanity – ECOCIDE )
NOTİCED CITIZENS : Sedat Cezayirlioğlu ( TC No: 12815107836 ) Merkez Sabırlı Sabırlı Küme evleri No:45/1 -İliç/Erzincan
VEKİLİ : Av. İsmail Hakkı Atal / Reşatbey Mah. 62003 Sok. No:20 Çökmez Apt. Kat:1/1 -Seyhan /Adana ( Kendisine asaleten müvekkile vekaleten )

İNSANLIĞA KARŞI SUç İŞLEYEN FAİLLER
(ALLEGED CRİMİNALS of CRIME AGAINST HUMANITY- ) :

Rodney P. Antal/ President / #SSRMining Inc. – Vancouver Office. Suite 800 – 1055 Dunsmuir Street PO Box 49088. Vancouver, BC Canada V7X 1G4

Michael Arthur E. Anglin Chairman/ #SSRMining Inc. – Vancouver Office. Suite 800 – 1055 Dunsmuir Street PO Box 49088. Vancouver, BC Canada V7X 1G4

Thomas R. BatesIndependent Director/ #SSRMining Inc. – Vancouver Office. Suite 800 – 1055 Dunsmuir Street PO Box 49088. Vancouver, BC Canada V7X 1G4

Edward C. DowlingIndependent Director/ #SSRMining Inc. – Vancouver Office. Suite 800 – 1055 Dunsmuir Street PO Box 49088. Vancouver, BC Canada V7X 1G4

Alan P. KrusiIndependent Director/ #SSRMining Inc. – Vancouver Office. Suite 800 – 1055 Dunsmuir Street PO Box 49088. Vancouver, BC Canada V7X 1G4

Grace Kay PriestlyIndependent Director/ #SSRMining Inc. – Vancouver Office. Suite 800 – 1055 Dunsmuir Street PO Box 49088. Vancouver, BC Canada V7X 1G4

Leigh Ann C. FisherIndependent Director/ #SSRMining Inc. – Vancouver Office. Suite 800 – 1055 Dunsmuir Street PO Box 49088. Vancouver, BC Canada V7X 1G4

Brian R. BoothIndependent Director/ #SSRMining Inc. – Vancouver Office. Suite 800 – 1055 Dunsmuir Street PO Box 49088. Vancouver, BC Canada V7X 1G4

Simon A. FishIndependent Director/ #SSRMining Inc. – Vancouver Office. Suite 800 – 1055 Dunsmuir Street PO Box 49088. Vancouver, BC Canada V7X 1G4

MÜSNET SUÇ (CRIME NOTICED) : İNSANLIĞA KARŞI SUÇ ve EKOKIRIM SUÇU işlemek ( madencilik faaliyetleriyle kasten küresel -bölgesel ekolojik kirliliğe yol açmak suretiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü md.7 / 1 / a-b-d-k fıkralarını ihlal etmek ; uluslararası hukukta uygulanan “ihtiyatlılık“ ve “öngörülebilirlik“ ilkeleri gereğince yaptıkları faaliyetlerin olası sonuçlarını bilerek 21.06.2022 tarihinde siyanür borusunun patlamasına neden olarak FIRAT nehrine 210 m3 siyanürlü zehirli kimyasal bileşik karışmasına sebebiyet vermek ve tüm ORTADOĞU coğrafyasını zehirleyecek şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsünün md.7 / 1 / a-b-d-k fıkralarını ihlal ederek SİVİL HALKIN bir bölümünün ÖLÜMÜNE, ACI ÇEKMESİNE , YER DEĞİŞTİRMESİNE , HASTALANMASINA NEDEN OLAN/ OLACAK süreci başlatmak ve /veya sürdürmek veya katkı koymak suretiyle aynı fiille EKOKIRIM ve İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEK (causing local-global ecological destruction by mining facilities ; Leading to ecosystem change by mining facilities; to commit CRIME AGAINST HUMANITY -ECOCIDE causing and/or extending a proceed which is ended/will be ended by massıve death part of the people in the planet- TO COMMİT ECOCIDE AS CRIME AGAINST HUMANITY
İZAHI ( EXPLANATION ) : İnsanlığa karşı suç şikayetinde bulunduğumuz Anagold Madencilik Şirketinin sahibi SSR Mining yönetim kurulu üyelerinin faaliyetleri ( Bkz. Delil listesi-1 / www.ssrmining.com ) yerel ekosistemleri bozdukları gibi, Türkiye’yi ve Türkiye’ye komşu ülkeleri zehirlemektedir. Şikayet olunan siyanürlü altın madencilik şirketi yönetim kurulu üyelerinin faaliyetleri Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü md.7 / 1 / a-b-d-k fıkralarını ihlal etmektedir. Uluslararası hukukta uygulanan “ihtiyatlılık“ ve “öngörülebilirlik“ ilkeleri gereğince yaptıkları faaliyetlerin olası sonuçlarını bilerek 21.06.2022 tarihinde siyanür borusunun patlamasına neden olan madencilik şriketi , FIRAT nehrine 210 m3 siyanürlü zehirli kimyasal bileşik karışmasına sebebiyet vermiş ve tüm ORTADOĞU coğrafyasını zehirleyecek şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsünün md.7 / 1 / a-b-d-k fıkralarını ihlal ederek SİVİL HALKIN bir bölümünün ÖLÜMÜNE, ACI ÇEKMESİNE , YER DEĞİŞTİRMESİNE , HASTALANMASINA NEDEN OLAN/ OLACAK süreci başlatmışlar ve sürdürmektedirler. “İhtiyatlılık“ ve “öngörülebilirlik“ ilkeleri gereğince yaptıkları faaliyetlerin olası sonuçlarını bilen bu kişiler , aynı fiillerle hem EKOKIRIM ve hem de İNSANLIĞA KARŞI SUÇ işlemişlerdir. Şöyle ki ;

I ) ŞİKAYETE KONU ANAGOLD MADENCİLİK ŞİRKETİNİN ASIL SAHİBİ OLAN SSR MINING ÇEVRESİNDEKİ EKOSİSTEMLERİ , İNSANLARI ve DİĞER CANLILARI ZEHİRLEMİŞTİR ve ZEHİRLEMEKTEDİR.

ŞİKAYET OLUNAN SSR MINING YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SAHİBİ OLDUĞU ANAGOLD ŞİRKETİ , 21.06.2022 GECESİ İLİÇ’TEKİ MADENCİLİK FAALİYETİ SONUCU SİYANÜR BORULARININ PATLAMASINA NEDEN OLMUŞLARDIR. ŞİKAYET OLUNANLAR EKOKIRIM ve İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMİŞLERDİR. PATLAYAN SİYANÜR BORUSUNDAN HAVA -SU -TOPRAK ALICI ORTAMLARINA KARIŞAN SİYANÜR NEDENİYLE FIRAT NEHRİ…Devam

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
16 − 8 =