ANAGOLD Yerel nüfusu görmezden geliyor gibi görünüyor,

burada sözde ortaklardan birinin politikası www.ssrmining.com
ömür boyu güvenli

Çalışanlarımızın, ailelerinin ve ticari faaliyetlerimizden etkilenen herkesin güvenliğine ve sağlığına büyük önem veriyoruz. İşimizle ilgili risklerin olduğunun farkındayız ve proaktif risk yönetimi yoluyla bu riskleri sürekli olarak en aza indirir ve izleriz.

SSR Madencilik’in güvenlik vizyonu “yaşam için güvenlidir”. Güvenlik programımız, güvenliğin insani ve teknik yönlerini dengelemeyi vurgular: güvenli bir üretim kültürü yaratmak için liderlik davranışlarını geleneksel yönetim faaliyetleriyle harmanlamak. Olumlu pekiştirme ve açık, dürüst iletişim güven oluşturur. Çalışanlarımızın güvenli üretime bireysel katkılarını anlamalarını sağlıyoruz. Bu olumlu ortamda, günlük faaliyetlerinde güvenlik bilincini korur, tehlikeleri tanır ve riskleri analiz ederler. Her çalışan, güvenlik ve sağlık açısından kişisel ve profesyonel davranışlarıyla ilgili taahhütler oluşturmuştur. Her çalışan, riskleri en aza indirmek için gerekli önlemleri alma yetkisine sahiptir. Güvenliğin teknik yönleri, kritik görevleri belirleyerek, politikalar ve prosedürler oluşturarak ve uygun eğitim sağlayarak ele alınır. Performans ölçümü ve hesap verebilirlik, geri bildirim sağlar ve sürekli iyileştirmeye odaklanmayı sürdürür.

Nihai hedefimiz “yaşam için güvenli” olmak ve her gün güvenli üretim sağlamaktır.

https://www.ssrmining.com/corporate_responsibility/

İşte ikinci hissedar ANAGOLD

Lidya Madencilik San. bkz. A.Ş. ve bağlı ortaklıkları, maden arama ve işletme için oluşturulmuştur; Yürütmeyi planladığı madencilik projelerinin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir madenciliği benimsemiş, Türkiye’nin önde gelen madencilik şirketlerinden biridir.

Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak; Çevreye duyarlı yaklaşım ve anlayışımızla insana, bilgiye ve teknolojiye yatırım yaparak performansımızı geliştirirken, uygun aralıklarla gözden geçirip gerekli güncellemeleri yapacağımız bu politika kapsamında kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşmayı hedefliyoruz. koşulları değiştirdikten sonra.

Tüm çalışanlarımız, sürdürülebilir çevre yönetimine bağlıdır, sorumludur ve davranışlarına öncülük eder.

Tüm Lidya Madencilik San. bkz. A.Ş. ve bağlı ortaklıkları, madencilik faaliyetlerini yürütürken çevresel hedeflerimize ulaşmak için;

Yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alarak çevresel boyutlarını ve etkilerini belirleyen, değerlendiren ve yöneten bir çevre yönetim sistemi kurmayı ve uygulamayı,
Çevresel performansı artırmak ve sürekli iyileştirmek için bu sistemi sürekli izlemek ve revize etmek,
Çevre sorunları ile ilgili yasal düzenlemelere, ulusal ve uluslararası standartlara ve diğer şartlara uymayı,
Mustafa AKSOY
Genel Müdür

https://www.lidyamadencilik.com/surdurulakliyat/cevre

ANAGOLD şirketinin kirlilik riskleri ve gerçekleri hakkında yayınlar yapıyoruz.

E-posta ile yazdık, ancak onlardan yanıt alamadık. ANAGOLD ise ve bu iki hissedar bir adım atacak ve bize cevap vermek isteyeceklerdir. Yerel halktan alınan belgelere bakıldığında, firmaların YEREL OLARAK FARKLI UYGULAMA YAPTIĞI POLİTİKALARIN UYGULANMAKTADIR.

Ülkesi TÜRKİYE’yi seven bir grup Vatansever mühendis olduğumuzu burada hatırlatmak isterim.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
20 ⁄ 4 =